Teknik Denetleme

Vektör Kaynaklı Risk Yönetimi çalışmalarında işletmelerin standartlar noktasında eğitim, uygulama, teknik uygunluk gibi konularda mevcut durumunun, çalışmalarının denetlenerek raporlandırılması ve iyileştirmelerin planlanması işidir.

İşletmeye verilmekte olan hizmetin teknik uygunluğu standartlar doğrultusunda gözlemlenerek süreci iyileştirmek adına teknik gözetimleri yapılmaktadır