İşletme Hijyen Eğitimi

Eğitim içeriği gıda, gıda hammaddesi, gıda ambalajı üreten, hazırlayan ve sunan işletmelerin çalışanlarına yöneliktir. Bu sektörde çalışan her türlü kademeye hitap etmekte, bu kişiler üç temel grupta incelenmekte ve her gruba özel sunum ve uygulamalarla eğitim verilmektedir. Eğitim sonucunda uluslar arası kabul gören standartlara dayalı bir hijyen anlayışının ve bu standartlarda yer alan kavramların öğrenilmesi sağlanmaktadır.

İşletme Hijyeni Eğitimleri Kapsamında Verilen Eğitim Konuları

• Mikroorganizmalar ve Mikrobiyoloji

• Gıda Üretiminde Uyulması Gereken Uluslararası Hijyen Kuralları

• Gıda Üretiminde Tehlikeler ve Analizi

• Gıda Kaynaklı Hastalıklar ve Sektörde Yansımaları

• Depolama Uygulamaları ve Standartları

• Gıda Güvenliğinin Önemi (ISO 22000 Temel Eğitim)